Info TTO

100% australský Tea Tree Oil – určen jen pro ředění s jinými oleji.
Před použitím musí být Tea Tree Oil smíchán podle níže uvedených pokynů. Neměl by být používán u dětí do tří let věku.

DŮLEŽITÉ: Tea Tree Oil a směsi, které obsahují Tea Tree Oil, mohou způsobit alergické reakce. Ke snížení rizika alergických reakcí by měly být přijaty následující opatření:
Zředěný Tea Tree Oil by měl být použit pouze zevně – pouze na kůži – a neměl by být posit vnitřně. Udržujte mimo dosah otevřeného plamene nebo ohně.
Nepoužívejte Tea Tree Oil – v čisté nebo zředěné formě – na vyrážky, podrážděnou/poškozenou kůži, nebo v oblasti kolem rtů nebo očí. Nepoužívejte Tea Tree Oil, pokud jste alergičtí na limonen a linalol. Před použitím otestujte na alergické reakce. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro míchání: Před aplikací na kůži zředit 100% Tea Tree Oil s jinými oleji v poměru 1: 100.
Použijte čistý, neotevřený potravinářský rostlinný olej k ředění.

1 kapka na 10 ml rostlinného oleje
3 kapky na 20 ml rostlinného oleje
6 kapek na 40 ml rostlinného oleje
9 kapek na 60 ml rostlinného oleje

Tea Tree Oil lze skladovat po dobu až šesti měsíců po smíchání. Skladujte na tmavém a chladném místě ve skleněné nebo ocelové nádobě. Poznámka! Tea Tree Oil rozpouští určité druhy plastů. Nikdy nedovolte, aby výrobek nebo směs přišly do kontaktu s plastovými materiály.

Test na alergii: Otestujte na čistou a suchou pokožku pomocí dvou kapek Tea Tree Oil na vatové tyčince a naneste na malou oblast vašeho předloktí. Poté, co produkt zcela vyschne, opakujte zkoušku na stejném místě. V případě reakce do 48 hodin – okamžitě důkladně opláchněte vodou a výrobek nepoužívejte. Testování na alergii není zárukou, že k alergické reakci nedojde v budoucnu. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte vašeho lékaře.

Varování pro neředěný Tea Tree Oil: Neředěný Tea Tree Oil je při vnitřním požití zdraví škodlivý. Produkt může ohrozit život, pokud se dostane do dýchacích cest. Neředěný Tea Tree Oil způsobuje podráždění kůže a může vyvolat alergickou reakci kůže. Zabraňte kontaktu s očima, jinak bude mít za následek vážné podráždění očí. Tea Tree Oil kapalina i výpary jsou hořlavé. Nevyhazujte neředěný Tea Tree Oil do odpadu.

Pokyny pro první pomoc:

Obecně: V případě pochybností nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
V případě požití: Ihned informujte lékaře nebo toxikologické léčebné centrum.
Při zasažení očí: Odstraňte kontaktní čočky. Proplachujte vodou po dobu nejméně 15 minut.
V případě styku kůže s neředěným olejem: Důkladně omyjte pokožku vlažnou vodou.

během použití: V případě svědění či vyrážky tvořící se na pokožce, ihned důkladně opláchněte vodou a přestaňte používat, protože to může být znamení vážnější reakce. Před dalším použitím se poraďte s lékařem. Pokud dochází k rychlému šíření vyrážky, závratím, dušnosti nebo oteklé pokožce, ihned opláchněte vlažnou vodou a vyhledejte lékařskou péči. Pokud se po použití vyskytne svědění, vyrážka, otok kůže nebo vystupující rány, konzultujte s lékařem. Pak se obraťte na Australian Bodycare.