Redakční směrnice

Když čtete a sledujete videa na australian-bodycare-cz.cz, chceme, abyste mohli našemu obsahu důvěřovat. Proto se zaměřujeme na důvěryhodnost.

Veškerý obsah, texty a videa jsou vytvářeny na základě redakčních směrnic, které na této stránce popisujeme.

Australian-bodycare-cz.cz si klade za cíl poskytovat co nejpodrobnější, komplexní a důvěryhodné informace na téma související s našimi produkty. Děláme to proto, aby naši čtenáři mohli důvěřovat informacím, radám a pokynům a měli plnou důvěru jak v nás, tak v odborníky.

Naše pokyny popisují proces za vývojem a výběrem obsahu, který zde na australian-bodycare publikujeme. Má také ukázat, jak pečlivě přezkoumáváme, hodnotíme a vyhodnocujeme náš obsah před jeho publikací na webu.

Pokud máte zdravotní problém, který vás přivedl na naše webové stránky, vždy doporučujeme, abyste se obrátili na svého lékaře pro vhodnou pomoc. Produkty Australian Bodycare nejsou léčiva, ale jsou specificky vhodné pro nutnou denní péči o problémy s pokožkou.

V australian-bodycare vám můžeme poskytnout pouze informativní vedení a vstupy na témata související s našimi produkty.

Naše pokyny splňují požadavky pro online média v oblasti medicíny a zdraví - jak je popsáno v takzvaném HON kódu. Jedná se o kodex chování vyvinutý organizací Health on the Net speciálně pro online zdravotnická média jako je australian-bodycare.

HON kodex řeší tyto body:

Autorita - obsah je psán a editován autory s kvalifikací v oblasti zdravotní péče, v opačném případě
bude jasně uvedeno, že článek napsal někdo bez kvalifikace v oblasti zdravotní péče.

Doplněk - obsah na našich webových stránkách by měl být považován za doplněk informací a pokynů, které nemohou nahradit kontakt s lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem před léčbou konkrétního stavu.

Důvěrnost - pokud poskytnete osobní údaje ve formulářích nebo e-mailech, budeme tyto informace zacházet důvěrně. Nesdílíme vaše osobní údaje, e-mailovou adresu ani jiné kontaktní údaje s třetími stranami.

Zdroje - usilovně pracujeme na poskytnutí úplného seznamu zdrojů pro všechny články a ukazujeme vám, kde můžete najít podrobnější informace na jiných webových stránkách s medicínským a zdravotnickým obsahem, které mají stejně vysoké standardy kvality jako my pro náš obsah.

Podložení - všechna tvrzení, výhody a uvedené účinky konkrétního produktu musí být podloženy vědeckými studiemi nebo relevantními referencemi.

Transparentnost - veškeré informace o vydavateli musí být na našem webu a v našich redakčních pokynech jasně uvedeny.

Finanční zájmy - zájem vydavatele a potenciální finanční zisk z publikování obsahu na webu musí být na webu jasně uveden.

Reklamní politika - musí být pro vás jako návštěvníka jasné, co je na webu reklamováno.

Všechny články a další obsah na australian-bodycare-cz.cz byly vyvinuty nebo přezkoumány osobami s potřebným vzděláním a znalostmi v oblasti zdravotní péče. Pokud je obsah poskytnut novinářsky vyškoleným zdrojem, je založen na znalostech z kompetentních zdrojů nebo výzkumu na relevantních webových stránkách a obsah je před publikací přezkoumán osobami s příslušným vzděláním.

australian-bodycare-cz.cz je publikováno:

Australian Bodycare

info@australian-bodycare.com

+45 6447 1796

Trævænget 14

5492 - Vissenbjerg